KLAUDYN

Klaudyn, 2020 (~420 m2)- rearanżacja blisko 20letniego ogrodu; uporządkowanie nasadzeń z przebudową rabat roślinnych