Oferta prac projektowych

Każdy projekt opracowuję w odpowiedzi na indywidualne potrzeby klienta i w dopasowaniu do lokalnych warunków, zarówno klimatycznych, glebowych jak i hydrologicznych, które panują na danym terenie. Staram się, aby przestrzeń, która nas na co dzień otacza: przy domu, miejscu pracy, w centrum miast i na ich obrzeżach stanowiła harmonijną całość z budynkami, przyciągała swym charakterem, poprawiała jakość i komfort życia.

Jako nadrzędny cel stawiam sobie pełne zadowolenie klienta. Projekty są moim narzędziem pracy, a jej zwieńczenie stanowi ich realizacja.

Pracę projektową nad każdym zleceniem dzielię na trzy Etapy.

Z racji tego, iż każdy teren opracowywany jest indywidualnie, istnieje możliwość kontynuacji działań po pierwszym etapie (projektu koncepcyjnego), w celu jego rozwinięcia pod kątem działań realizacyjnych.

1. Rozmowa z inwestorem: przeprowadzenie wywiadu odnośnie potrzeb, preferencji i wyobrażeń projektowanego ogrodu
2. Wizja lokalna w terenie opracowania:

    – inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej i zagospodarowania obiektu, 
    – rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych (klimatycznych, glebowych, hydrologicznych, siedliskowych, itd.), 
    – wykonanie dokumentacji fotograficznej

3. Sporządzenie charakterystyki stanu istniejącego obszaru
4. Wykonanie dwóch wariantowych koncepcji zagospodarowania terenu, na które składają się:
    – zagospodarowanie przestrzenne ogrodu 
(podział obiektu na strefy, zlokalizowanie wnętrz ogrodowych, obiektów małej architektury, wyznaczenie przebiegu ścieżek oraz nasadzeń roślinnych: drzew, krzewów, roślin okrywowych, pnących, rabat bylinowych, wrzosowiskowych i nasadzeń nadwodnych),
– wizualizacje poszczególnych fragmentów ogrodu,
    – tabela gatunkowa projektowanych nasadzeń z drzew, krzewów, roślin okrywowych i pnących wraz z ich umiejscowieniem na planie,
    – wykaz proponowanych gatunków do zastosowania w nasadzeniach bylinowych, jednorocznych, wrzosowiskowych i nadwodnych
5. Przedstawienie efektów prac
 

Projekt budowlany stanowi podstawę do realizacji ogrodu i obejmuje szczegółowe wymiarowanie poszczególnych obiektów i form roślinnych zawartych w wybranej jednej koncepcji. 
Zakres opracowania projektu budowlanego terenu zieleni obejmuje:
1. Wykonanie projektu budowlanego do wybranej jednej koncepcji, który zawiera:
    – szczegółowe projekty rozmieszczenia nasadzeń roślin projektowanych, w tym rabat bylinowych, wrzosowiskowych i nadwodnych, wraz z ich zestawieniem tabelarycznym zawierającym wybrane gatunki oraz ilość i gęstość rozsady,
    – wymiarowanie projektowanej szaty roślinnej wedle założonej osnowy geodezyjnej,
2. Wizualizacja terenu opracowania wedle wybranej koncepcji

 

Sporządzenie specyfikacji wykonania i pielęgnacji ogrodu, na którą składają się:
– opis sposobu realizacji projektu z podziałem na prace ziemne, przygotowawcze czynności techniczne oraz obiekty małej architektury, nawierzchnie ogrodowe i poszczególne elementy szaty roślinnej,
– opis metod pielęgnacji projektowanej szaty roślinnej, wraz z pracami pielęgnacyjnymi, które należy wykonać w pierwszym roku od momentu założenia ogrodu oraz kalendarzem ogrodowym na cały rok, dopasowanym indywidualnie do projektowanego obszaru, który ułatwi całoroczną pielęgnację