O mnie

               mgr inż. arch. kraj. AGNIESZKA KELLER

              Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

     w Warszawie w stopniu magistra inżyniera architekta krajobrazu

 

 

 

Pierwsze doświadczenia projektowe, realizacyjne i pielęgnacyjne nabywałam w trakcie studiów na kierunku architektura krajobrazu oraz poprzez działalność w Kole Naukowym Architektów Krajobrazu, w ramach którego współtworzyliśmy projekt Ścieżki Edukacyjnej na terenie zabytkowego Kampusu SGGW.

 

Doświadczenia zawodowe gromadziłam pracując w zakładzie zieleni, który sprawuje opiekę nad uzdrowiskowym parkiem miejskim.

 

Prowadzę zielone warsztaty o tematyce roślinnej, w duchu less waste oraz kursy z zakresu zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, połączone z realizacją projektu. Do moich głównych zainteresowań zawodowych należą: ochrona roślin drzewiastych na terenach przeprowadzanych inwestycji oraz tworzenie założeń tematycznych m.in. o wartości edukacyjnej. Pasjonuję się florystyką oraz tworzeniem kompozycji z roślin ciętych i doniczkowych. W 2018 roku ukończyłam kurs inspektora nadzoru terenów zieleni.

 

Projekty powstają w odpowiedzi na potrzeby i życzenia klienta, przy uwzględnieniu panujących na danym terenie warunków przyrodniczych (klimatycznych, glebowych, itp.). Każda koncepcja to indywidualne dzieło, a satysfakcja użytkowników projektowanego terenu jest naszą satysfakcją. 

Na swoim koncie mam liczne projekty na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i w województwie mazowieckim. Możliwe jest jednak podjęcie zlecenia na terenie całej Polski.