Gąbin

Gąbin, 2017 (2 025 m2)- ogród frontowy dekoracyjno-rekreacyjny