Slider

Idealna wizja Twojego ogrodu
Pasja, profesjonalizm, indywidualne podejście - to cechy naszych projektów

Artykuł na podstronie

Oferta prac projektowych


Każdy projekt opracowujemy w odpowiedzi na indywidualne potrzeby klienta i w dopasowaniu do lokalnych warunków, zarówno klimatycznych, glebowych jak i hydrologicznych, które panują na danym terenie. Staramy się, aby przestrzeń, która nas na co dzień otacza:  przy domu, miejscu pracy, w centrum miast i na ich obrzeżach, stanowiła harmonijną całość z budynkami, przyciągała swym charakterem,  poprawiała jakość i komfort życia.

Jako nadrzędny cel stawiamy sobie pełne zadowolenie klienta.
Projekty są naszym narzędziem pracy, a jej zwieńczenie stanowi ich realizacja.
 

Pracę projektową nad każdym zleceniem dzielimy na trzy Etapy.
Z racji tego, iż każdy teren opracowujemy indywidualnie, istnieje możliwość kontynuacji działań po pierwszym etapie (projektu koncepcyjnego), w celu jego rozwinięcia pod kątem działań realizacyjnych.

ETAP I: PROJEKT KONCEPCYJNY
1. Rozmowa z inwestorem: przeprowadzenie wywiadu odnośnie potrzeb, preferencji i wyobrażeń projektowanego ogrodu
2. Wizja lokalna w terenie opracowania:
    - inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej i zagospodarowania obiektu,
    - rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych (klimatycznych, glebowych, hydrologicznych, siedliskowych, itd.),
    - wykonanie dokumentacji fotograficznej
3. Sporządzenie charakterystyki stanu istniejącego obszaru
4. Wykonanie dwóch wariantowych koncepcji zagospodarowania terenu, na które składają się:
    - zagospodarowanie przestrzenne ogrodu
(podział obiektu na strefy, zlokalizowanie wnętrz ogrodowych, obiektów małej architektury, wyznaczenie przebiegu ścieżek oraz nasadzeń roślinnych: drzew, krzewów, roślin okrywowych, pnących, rabat bylinowych, wrzosowiskowych i nasadzeń nadwodnych),
- wizualizacje poszczególnych fragmentów ogrodu,
    - tabela gatunkowa projektowanych nasadzeń z drzew, krzewów, roślin okrywowych i pnących wraz z ich umiejscowieniem na planie,
    - wykaz proponowanych gatunków do zastosowania w nasadzeniach bylinowych, jednorocznych, wrzosowiskowych i nadwodnych
5. Przedstawienie efektów prac

          


ETAP II: PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany stanowi podstawę do realizacji ogrodu i obejmuje szczegółowe wymiarowanie poszczególnych obiektów i form roślinnych zawartych w wybranej jednej koncepcji.
Zakres opracowania projektu budowlanego terenu zieleni obejmuje:
1. Wykonanie projektu budowlanego do wybranej jednej koncepcji, który zawiera:
    - szczegółowe projekty rozmieszczenia nasadzeń roślin projektowanych, w tym rabat bylinowych, wrzosowiskowych i nadwodnych, wraz z ich zestawieniem tabelarycznym zawierającym wybrane gatunki oraz ilość i gęstość rozsady,
    - wymiarowanie projektowanej szaty roślinnej wedle założonej osnowy geodezyjnej,
2. Wizualizacja terenu opracowania wedle wybranej koncepcji
 
         


ETAP III: ZALECENIA PIELĘGNACYJNE I REALIZACYJNE
Sporządzenie specyfikacji wykonania i pielęgnacji ogrodu, na którą składają się:
    - opis sposobu realizacji projektu z podziałem na prace ziemne, przygotowawcze czynności techniczne oraz obiekty małej architektury, nawierzchnie ogrodowe i poszczególne elementy szaty roślinnej,
   - opis metod pielęgnacji projektowanej szaty roślinnej, wraz z pracami pielęgnacyjnymi, które należy wykonać w pierwszym roku od momentu założenia ogrodu oraz kalendarzem ogrodowym na cały rok, dopasowanym indywidualnie do projektowanego obszaru, który ułatwi całoroczną pielęgnację
 
         
 

Artykuły zajawki

Niezbędne informacje

Nasze dane kontaktowe:

mgr inż. arch. kraj.
Agnieszka Nowak
tel. 508-84-42-42

W razie pytań prosimy o kontakt:
e-mail: zielonetarasy.ak@gmail.com